Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

PÓŁKOLONIE W SP 51

 

Szkoła Podstawowa nr 51 jest organizatorem wypoczynku w trakcie wakacji w terminie 10-21.08.2020r. Istnieje możliwość wykupienia pakietu tygodniowego:

– I turnus: 10-14.08.2020r.
– II turnus: 17-21.08.2020r.

Zapisy odbywać się będą do 12 czerwca 2020r. do godz.15.00. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną należy przesłać na adres sekretariatu uczniowskiego szkoły sekretariat@sp51.szczecin.pl (druk do pobrania znajduje się na stronie szkoły lub w sekretariacie uczniowskim szkoły).

Regulamin organizacyjny- półkolonia_2020

KARTAKWALIFIKACYJNAUCZESTNIKAWYPOCZYNKU-lato 2020

Dnia 16 czerwca 2020r. o godz. 14.00 na tablicy przy dyżurce szkoły wywieszona będzie lista dzieci zakwalifikowanych na PÓŁKOLONIE.

Opłata od jednego uczestnika wynosi: 150zł za pobyt pięciodniowy lub 300zł za pobyt dwutygodniowy. Wpłaty należy dokonać na konto szkoły (nr konta: 12 1020 4795 0000 9502 0278 5004) w terminie od 16-22 czerwca 2020r. po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu dziecka. W tytule proszę napisać: opłata za półkolonię, podać imię i nazwisko dziecka.

Małgorzata Jakubowska
wicedyrektor SP 51

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży