Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – informacja dla rodziców

 

Uprzejmie informujemy rodziców i opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, że istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub osobistego z koordynatorami do spraw edukacji włączającej – p. Hanną Markowską i p. Agnieszką Stroynowską podczas dyżurów w Kuratorium

Podręczniki szkolne

 

Uprzejmie informujemy, że biblioteka szkolna prowadzi aktualnie prace nad zaopatrzeniem uczniów naszej szkoły w podręczniki. Dostarczone przez wydawnictwa książki są na bieżąco wprowadzane do systemu komputerowego i sukcesywnie będą wypożyczane kolejnym klasom. Uczniowie wypożyczają książki w terminie uzgodnionym przez

Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

 

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się w poniższych plikach pdf.

Uczniowie są objęci programem “Darmowy Podręcznik”, co oznacza, że potrzebne materiały otrzymają po wakacjach w bibliotece szkolnej.

UWAGA !