Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją strajkową informuję, że:
⦁ egzamin ósmoklasisty odbędzie się w obowiązującym terminie, tj. 15, 16, 17.04.2019 r.; uczniowie przychodzą do szkoły codziennie o godz. 8:30 (wchodzą wejściem głównym), w holu szkoły będą wywieszone listy zdających

Nabór do klas I w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zamierza utworzyć klasy pierwsze o następujących profilach:

  • sportowa (piłka nożna chłopców – ogólnorozwojowa dziewcząt),
  • matematyczna z elementami kodowania i programowania,
  • językowa,
  • ogólna.

Składając wniosek rodzic/opiekun prawny, w sekretariacie
ds. uczniowskich, wskazuje preferencje przyjęcia dziecka do

Nabór do klas sportowych na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie
ogłasza nabór do klas sportowych
na rok szkolny 2019/2020

Klasa 1 – piłka nożna chłopców / ogólnorozwojowa dziewcząt
dokumenty należy składać do 19.03.2019 r. w sekretariacie ds. uczniowskich
test sprawności odbędzie się 20.03.2019 r.

Nabór

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zamierza utworzyć klasy pierwsze
o następujących profilach:
sportowa (piłka nożna chłopców – ogólnorozwojowa dziewcząt),
matematyczna z elementami kodowania i programowania,
językowa,
ogólna.
Składajac wniosek rodzic/opiekun prawny, w sekretariacie
ds. uczniowskich, wskazuje preferencje przyjęcia dziecka do