Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ORLIK – nowe zasady od 18 maja 2020 roku

Ogólne zasady korzystania z boiska Orlik (ul. Mikołajczyka 20)

(obowiązują od 18 maja 2020 r.)

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami rezerwacji i korzystania z obiektu:

 

 1. zachowanie dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach
 1. obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt, przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
 2. ograniczona liczba osób – 14 osób plus 2 osoby prowadzące na każdym z boisk,
 3. weryfikacja uczestników – podmioty wynajmujące boisko mają obowiązek zgłaszać swoją obecność animatorowi sportu,
 4. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletami – klucz                u animatora),
 5. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 1. korzystanie z własnego sprzętu treningowego, nie będzie możliwości wypożyczenia sprzętu na obiektach
 1. osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej,
 2. obowiązują piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających z obiektów,
 3. bezwzględne wykonywanie poleceń porządkowych wydawanych przez animatora,
 4. drastyczne nieprzestrzeganie ustalonych zasad będzie zgłaszane do policji, straży miejskiej lub sanepidu.

REZERWACJA

 • telefoniczna pod numerem 664 126 276 (w dni robocze w godzinach 14:00 – 20:00) lub bezpośrednio u animatora w godzinach otwarcia obiektów
 • rezerwacja może zostać dokonana na czas 1 godziny (w godzinach otwarcia obiektów – patrz punkt: godziny otwarcia)
 • rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia
 • podczas wejścia na obiekt, rezerwujący musi poinformować animatora o liczbie osób wchodzących na obiekt
 • podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających
 • osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.)
 • rezerwacja powinna uwzględniać społeczny interes i nie może doprowadzić do uniemożliwienia skorzystania z obiektów większej liczbie mieszkańców
 • w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, animator obiektów ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – piątek: 15:00 – 21:00

Sobota: 10:00 – 15:00