Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Ogólnopolska akcja “Góra Grosza”

Ogólnopolska akcja “Góra Grosza”

Odziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie otrzymały dyplom za udział w XX edycji ogólnopolskiej akcji “Góra Grosza”, która odbyła się 25.11.2019-02.01.2020.

 

 

W akcji wzięło prawie 8 tysięcy placówek edukacyjnych, niezliczona ilość nauczycieli, uczniów i przedszkolaków oraz ich rodziców, a także sympatyków. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu na dzień 18.05.2020 udało się zebrać kwotę 2.433.058,75 złotych. Ostateczny wynik akcji zostanie jeszcze podany.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji.

Izabela Kaczmarczyk

Martyna Dogoda