Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

O nas

 

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiło połączenie Gimnazjum Nr 27 i Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie. Było to podyktowane reformą systemu szkolnictwa w Polsce, której jednym ze skutków jest wygaszanie i w konsekwencji likwidacja szkół gimnazjalnych. Połączona szkoła ma jedno kierownictwo, ale nadal funkcjonuje w dwóch budynkach. Uczniowie klas II i III gimnazjów utworzyli tzw. oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych.

Gimnazjum Nr 27 powstało w roku szkolnym 1999/2000 i mieściło się pierwotnie w budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 21. W roku 2007 szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Mikołajczyka 20.

Gimnazjum Nr 27 działało przez 18 lat i ma duży dorobek w różnych dziedzinach, przede wszystkim w nauce i sporcie. Było organizatorem wielu konkursów, imprez sportowych, festynów środowiskowych. Miła atmosfera panująca w szkole sprzyjała osiąganiu przez uczniów bardzo dobrych wyników w nauce oraz wpływała na satysfakcję z pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli.

Historia zatacza koło i dziś wracamy do naszych korzeni – tam, gdzie wszystko się zaczęło…

Mimo, iż siedziba oddziałów gimnazjalnych mieści się nadal przy ul. Mikołajczyka – mamy nadzieję, że wraz z uczniami SP 51 będziemy tworzyć wspierającą się i zintegrowaną społeczność.

Jolanta Burzyńska

Renata Jachim