Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

                      

                                

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” został uchwalony przez Radę Ministrów jako program wieloletni na lata 2016-2020. Jest realizowany na terenie całego kraju w ramach corocznych naborów wniosków. Korzystają z niego użytkownicy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, a zatem – uczniowie, nauczyciele, rodzice i społeczność lokalna.

Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  • Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
  • Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020
  • Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W październiku 2016 roku Gimnazjum nr 27 im. Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego wnioskowało o wsparcie finansowe na realizację Priorytetu 3.

Wniosek został zaakceptowany i szkoła w maju 2017r. otrzymała 5.000 zł na zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu zbiory biblioteczne wzbogaciły się o nowe lektury i literaturę młodzieżową. W ramach realizacji Priorytetu 3. w szkole odbywają się akcje promujące książki i czytelnictwo. Będą one podejmowane do końca 2017 roku.

Renata Jachim