Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Od 4 maja otwarte będzie boisko Orlik przy ul. Mikołajczyka 20 – ogólne zasady

Od 4 maja otwarte będzie boisko Orlik przy ul. Mikołajczyka 20 – ogólne zasady

Ogólne zasady korzystania z boiska Orlik

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 4 maja otwarte będzie boisko Orlik przy ul. Mikołajczyka 20.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami rezerwacji i korzystania z obiektu:

 

 1. zachowanie dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach
 1. obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt, przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
 2. ograniczona liczba osób – 6 osób plus osoba prowadząca na każdym z boisk,
 3. weryfikacja uczestników – podmioty wynajmujące boisko mają obowiązek zgłaszać swoją obecność pracownikowi jednostki,
 4. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletami – klucz u animatora),  
 5. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 1. korzystanie z własnego sprzętu treningowego, nie będzie możliwości wypożyczenia sprzętu na obiektach
 1. osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej,
 2. obowiązują piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających z obiektów,
 3. bezwzględne wykonywanie poleceń porządkowych wydawanych przez animatora,
 4. nie będzie możliwości przebywania na obiekcie osób do lat 13 bez opieki osoby pełnoletniej,
 5. drastyczne nieprzestrzeganie ustalonych zasad będzie zgłaszane do policji, straży miejskiej lub sanepidu.

REZERWACJA

 • telefoniczna pod numerem 664 126 276 (w dni robocze w godzinach 14:00 – 20:00) lub bezpośrednio u animatora w godzinach otwarcia obiektów
 • rezerwacja może zostać dokonana na czas 1 godziny (w godzinach otwarcia obiektów – patrz punkt: godziny otwarcia)
 • rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia
 • podczas wejścia na obiekt, rezerwujący musi dostarczyć animatorowi listę osób wchodzących
 • podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających
 • osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.)
 • rezerwacja powinna uwzględniać społeczny interes i nie może doprowadzić do uniemożliwienia skorzystania z obiektów większej liczbie mieszkańców
 • w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, animator obiektów ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – piątek: 15:00 – 21:00

Sobota: 10:00 – 15:00

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/koronawirus/koronawirus-65-sport-wraca-do-gry