Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

NOWE TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych – zarządzenie zmieniające harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

NOWE TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych – zarządzenie zmieniające harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

NOWE TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych:

Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Zarządzenie_PM_harmonogram_rekrutacji_239 20

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 09.03.2020r. –  27.03.2020r.   17.08.2020r. – 19.08.2020r.
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym 11.03.2020r.–  

20.03.2020r. oraz 18.05.2020r. –

22.05.2020r.

20.08.2020r.–  21.08.2020r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 26.05.2020r.

godz. 12.00

24.08.2020r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.06.2020r. – 16.06.2020r. 25.08.2020r. –  26.08.2020r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19.06.2020r.

godz. 12.00

27.08.2020r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 19.06.2020r. – 26.06.2020r.

do godz. 15.00

28.08.2020r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.06.2020r. – godz. 15.00 31.08.2020r.