Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

NASZA NIEPODLEGŁA

NASZA NIEPODLEGŁA

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,

 nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

 i nie ma prawa do przyszłości.”

Józef Piłsudski

W   dniu  urodzin  Niepodległej …
Świadomi  odpowiedzialności  jaką niosą  za sobą  wypowiedziane  przez ojca  naszej  niepodległości słowa, spotkaliśmy się  8  listopada 2019 w auli, by  odświętni  ubrani, z  biało-czerwonymi  kotylionami  na piersi, dumnie i  wyjątkowo  uroczyście  odśpiewać  Hymn Polski. Tego  dnia  wspólnie z chórem  pod kierunkiem Pani Lidii  Kuligowskiej  zaśpiewaliśmy   również  inne   patriotyczne   pieśni,  a uczniowie  klasy 8d   i  6b w programie „Nasza Niepodległa”  przypomnieli  nam  trudne  momenty  naszej  historii. W 101. rocznicę tego wielkiego wydarzenia  ze  sceny  wybrzmiały  także  mocne  słowa  o   tym, jak ważne  jest to,  byśmy  każdego  dnia  byli  patriotami, każdego  dnia świadomie  i  odpowiedzialnie  podejmowali  decyzje, każdego dnia  pamiętali, że  to  co  w  tak   wielkim   trudzie  zostało  zdobyte, można  bardzo łatwo stracić …
Ale  jak powiedział niegdyś Adam  Asnyk: ”Miejcie nadzieję, nie tę  jednodniową ,” to właśnie ta nadzieja  przyświecała  organizatorkom uroczystości: Pani  Marzenie  Arcisz , Pani  Agnieszce  Ziółkowskiej, Pani  Lidii  Kuligowskiej , Pani  Małgorzacie  Mularczyk  oraz  wszystkim członkom  szkolnej społeczności, którzy   tego  dnia wspólnie świętowali narodziny wolnej  Polski. 

Agnieszka Ziółkowska