Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Nabór

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zamierza utworzyć klasy pierwsze
o następujących profilach:
sportowa (piłka nożna chłopców – ogólnorozwojowa dziewcząt),
matematyczna z elementami kodowania i programowania,
językowa,
ogólna.
Składajac wniosek rodzic/opiekun prawny, w sekretariacie
ds. uczniowskich, wskazuje preferencje przyjęcia dziecka do danego oddziału. W przypadku wiekszej liczby uczniów zainteresowanych danym profilem, zostanie przeprowadzony sprawdzian predyspozycji dziecka do danego oddziału. Termin
przeprowadzenia sprawdzianu zostanie podany po zakończeniu rekrutacji

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin dot naboru do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020

TERMINY NABORU 2019-2020