Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

„Motylki” na „wieżowcu”

„Motylki” na „wieżowcu”
W ramach tygodniowego projektu „Budowle” dzieci bawiły się z matą edukacyjną, która pełniła rolę wieżowca. Najpierw musiały „wspinać się po linie”, uważając, żeby nie spaść. Następnie wchodziły po „oknach” pojedynczo i parami przy opuszczonej i podniesionej macie. Później skakały obunóż z okna
do okna. Liczyły piętra i okna w „wieżowcu”- macie. Dekorowały okna klockami w kolorze „ramy okna” i nazywały kolory. Na koniec z zaciekawieniem wyglądały przez kolorowe „okna”.
                                                                                                                                                                                                                           Marzena Włodarczak