Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLAS III

MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLAS III

22.11.2019 roku w naszej szkole odbył się konkurs „Mistrz Języka Angielskiego”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich, którzy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, wykazania się znajomością słownictwa, gramatyki i ortografii oraz umiejętnością czytania ze zrozumieniem. Spośród uczestników wyłoniono 3 laureatów .

Danuta Rosiwal-Bylczyńska