Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Majowa łąka

Majowa łąka

W tym tygodniu dzieci z grupy 0b rozmawiały o wiośnie na łące. Poznały między innymi mieszkańców łąki, cykl rozwojowy motyla, rozpoznawały odgłosy dochodzące wiosną. Dzieci także robiły prace plastyczne pt. majowa łąka oraz barwne motyle- praca zrobiona w małych zespołach za pomocą farb. A oto efekty pracy grupy 0b.

wychowawczynie