Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Konkurs plastyczny “Wspomnienia z wakacji”

Konkurs plastyczny “Wspomnienia z wakacji”

Zapraszam dzieci uczęszczające do naszego Oddziału przedszkolnego w wieku 3-6 lat do udziału w konkursie.

 

KONKURS PLASTYCZNY

 „WSPOMNIENIA Z WAKACJI”

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,

 

 Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
 • Tematyka: „Wspomnienia z wakacji”,
 • Technika plastyczna dowolna, płaska (malowanie, wyklejanie, wydzieranie, rysunek itp.),
 • Format prac: A4,
 • Prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci (pod kierunkiem nauczyciela/rodzica/opiekuna prawnego),
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko autora oraz wiek, imię i nazwisko nauczyciela, adres i telefon placówki, tytuł pracy.  Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną przez rodziców/ prawnych opiekunów zgodę na uczestnictwo w konkursie( załącznik nr 1).
 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, walory artystyczne, samodzielność,
 • Pracę dostarczamy do wychowawcy grupy lub do organizatora do dnia 1 października 2020r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu w przedszkolu odbędzie się 2 października 2020r.
 • Prace, które zajmą I, II i III miejsce zostaną wysłane na Ogólnopolski Konkurs  pod tym samym tytułem do 9 października 2020r. , którego  rozstrzygnięcie odbędzie się 14 października 2020r.

 

Organizator: Izabela Kaczmarczyk

Gr. Zajączki

KONKURS PLASTYCZNY Wspomnienia z wakacji