Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

KONKURS OGÓLNOPOLSKI Z ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

KONKURS OGÓLNOPOLSKI Z ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

Dnia 30.10.2019 roku w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy „Archimedes Lingua Plus” z Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego. W konkursie wzięli udział uczniowie  z klas 4-8.  Ideą konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie pisząc test wyboru musieli wykazać się odpowiednią do danej kategorii wiekowej wiedza,  znajomością słownictwa, gramatyki i ortografii  angielskiej i niemieckiej.

Danuta Rosiwal-Bylczyńska