Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR

KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR

W naszej szkole organizowany będzie Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny.

Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 roku.

Aby dokonać zgłoszenia należy:

  • powiadomić swojego nauczyciela matematyki do 7 lutego 2021,
  • uiścić wpłatę 10zł od uczestnika (wpłaty do 8 lutego).

 

WPŁATA powinna być dokonana na konto RR oraz opisana: imię i nazwisko uczestnika, klasa  z dopiskiem KANGUR 2021.

UWAGA!

Prosimy o przemyślenie udziału w konkursie, gdyż organizator w tym roku zmienił zasady dotyczące konkursu on-line. Jeżeli przeprowadzenie konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem Internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem Internetu zostaje wydłużony do 90 minut.

Szczegółowy regulamin oraz przykładowe testy na stronie https://www.kangur-mat.pl/

zachęcamy do udziału w konkursie

nauczyciele matematyki SP 51