Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Konkurs literackiej twórczości “Piękno mojego miasta”

Konkurs literackiej twórczości “Piękno mojego miasta”

Zapraszam dzieci uczęszczające do naszego Oddziału przedszkolnego w wieku 4-6 lat do udziału w konkursie.

KONKURS LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI
„PIĘKNO MOJEGO MIASTA”

Cele konkursu:

 • Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu.
 • Zapoznanie dzieci z zabytkami, budowlami charakterystycznymi dla miejscowości, w której mieszkają.
 • Pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej.
 • Rozbudzanie wyobraźni dzieci, zachęcanie do zabawy słowem.
 • Uświadamianie, że każdy może stworzyć coś niepowtarzalnego, swojego.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) i ich nauczycieli/rodziców.
 • Konkurs polega na stworzeniu, wspólnie z nauczycielem rymowanki lub wiersza zachęcającego do odwiedzenia miejscowości, w której mieszkają dzieci.
 • Każdy tekst powinien mieć swój tytuł i zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek dziecka, pełny adres, telefon placówki , imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Wraz z pracą dostarczyć należy wypełnioną i podpisaną przez rodziców/ prawnych opiekunów zgodę na uczestnictwo w konkursie ( załącznik nr 1).
 • Pracę dostarczamy do wychowawcy grupy lub do organizatora do dnia 16 października 2020r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu w przedszkolu odbędzie się 19 października 2020r.
 • Prace, które zajmą I, II i III miejsce zostaną wysłane na Ogólnopolski Konkurs  pod tym samym tytułem  do 30 października 2020r.

Głosowanie – na wybraną pracę w konkursie ogólnopolskim będzie mógł każdy zagłosować w podany poniżej sposób:

 • Prace zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole15.edupage.org)
 • Każdy tekst oznaczony będzie kolejnym numerem. Głosując wybieramy 1 tekst, któremu przyznajemy 1 pkt.
 • Z jednego adresu mailowego można wysłać tylko jeden głos.
 • Głosy należy wysyłać na podany adres mailowy (konkursmiasto2020@wp.pl). W treści proszę wpisać numer wybranego tekstu.
 • Głosowanie będzie odbywać się w dniach od  02. 11. 2020 r. do 13.11.2020 r.

 

Organizator: Izabela Kaczmarczyk

Gr. Zajączki

 

KONKURS TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ Piękno Mojego Miasta