Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Konkurs Edukacji Morskiej „40 Lat Jachtu Zryw”

Konkurs Edukacji Morskiej  „40 Lat Jachtu Zryw”

 

            Już 40 lat szczecińska młodzież żegluje na jachcie „Zryw”. Aby uczcić tę rocznicę, w dniu 21.11.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 51  zorganizowała konkurs poświęcony właśnie tej jednostce  – „40 Lat Jachu Zryw”.

W konkursie wzięło udział osiem pięcioosobowych zespołów Szkolnych Kół Edukacji Wodnej, które walczyły o nagrodę główną – rejs jachtem „Zryw”.  Rozpoczęcie konkursu poprzedziła krótka prelekcja kapitana Mieczysława Irchy o jachcie oraz  odbytych na nim rejsach. Następnie kpt. Wojciech Zakrzewski zaprezentował film poświęcony szacownemu jubilatowi, po zakończeniu którego rozpoczęła się część konkursowa. W oczekiwaniu na wyniki  młodzież obejrzała  prezentację  rejsów  uczniów Gimnazjum 27 na pokładzie „Zrywu”.

Uczestnicy konkursu na tyle dobrze rozwiązali testy, że komisja konkursowa musiała zarządzić dogrywkę między SP 51 a Gim. 6. Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęło Gimnazjum nr 6, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 51, III miejsce uczniowie Gimnazjum nr 27. 

Indywidualnie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i nagrody ufundowane przez Centrum Żeglarskie, Linie Żeglugowe „Euroafryka”, Muzeum Narodowe i pracownię Edukacji Morskiej w Pałacu Młodzieży.

 

                                                                                                                  Małgorzata Wicher-Ostrowska