Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Komunikat – zdalne nauczanie

Komunikat – zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacji prowadzony jest zdalnie. Będziemy pracowali dwutorowo:

  • w nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy i-Dziennika  (dotyczy klas 1-3) oraz platformy Microsoft 365 – aplikacja  Teams (dotyczy  uczniów klas 4-8);
  • Jednocześnie na stronie internetowej szkoły powstała zakładka zdalne nauczanie – tam będą umieszczane te same materiały, które nauczyciele przekazują uczniom poprzez i-Dziennik i platformę Microsoft 365 oraz realizują podczas lekcji on-line. W przypadku braku możliwości korzystania z komputera, internetu rodzic może (a nawet powinien) pobrać wydrukowane materiały z sekretariatu szkoły, by uczeń mógł systematycznie pracować w domu.

Wychowawcy klas 4-8 przekazali Państwu loginy i hasła, które umożliwią Państwa dzieciom dołączenie do platformy Microsoft 365 Jeśli do kogoś taka informacja nie dotarła prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Codziennie od godziny 8.00 na platformie dostępne będą zadania, materiały i propozycje do samodzielnej pracy (notatki, ćwiczenia, linki do filmów, ciekawych stron, wykładów). Materiały zamieszczane będą zgodnie z obowiązującym od 25.03.2020 r. nowym tymczasowym planem lekcji. Zadania, które nauczyciel będzie oceniał będą posiadały dodatkowy zapis” podlega ocenie” oraz informację w jaki sposób i w jakim czasie uczeń powinien przekazać je nauczycielowi. Nie wszystkie odsyłane zadania będą oceniane, służą one jednak nauczycielowi do tego, by monitorować aktywność i systematyczność pracy dziecka. Oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego.

Do Państwa i dzieci dyspozycji pozostają w tym czasie pedagodzy szkolni, którzy realizują swoją pracę w formie konsultacji i porad on-line (uczniom i rodzicom) w godzinach: 9.00-12.00. Z pedagogiem szkolnym można się kontaktować na platformie Microsoft 365 oraz poprzez podany email. Istnieje możliwość konsultacji telefonicznej lub przez skypa  po wcześniejszym umówieniu się przez podany adres e-mail:

 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 9.00 – dyżur on-line  (na platformie Microsoft 365 oraz poprzez i-Dziennik) pełnią również nauczyciele informatyki. W tym czasie udzielają indywidualnych porad i  wskazówek w zakresie obsługi programów edukacyjnych, pracy na platformie Microsoft 365 i usprawniania sprzętu elektronicznego.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Prosimy Państwa  o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie  w edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Dziękujemy za dotychczasowe wysiłki i pomoc.

 

Instrukcja_logowania_i_dostpu_do_aplikacji_Teams- strona

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/dane-osobowe-bezpieczne-podczas-zdalnego-nauczania-poradnik-uodo-dla-szkol/