Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją strajkową informuję, że:
⦁ egzamin ósmoklasisty odbędzie się w obowiązującym terminie, tj. 15, 16, 17.04.2019 r.; uczniowie przychodzą do szkoły codziennie o godz. 8:30 (wchodzą wejściem głównym), w holu szkoły będą wywieszone listy zdających w poszczególnych salach;
⦁ w dniach 15, 16, 17.04.2019 r. istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych dla uczniów kl. 1-3
w godz. 6:30-17:30 (wyjątkowe sytuacje – praca zawodowa rodziców);
⦁ w dniach 18, 19, 23.04.2019 r. zajęcia opiekuńcze będą odbywały się w godz. 7:00- 15:00 (wyjątkowe sytuacje – jak wyżej);
⦁ rodzice zainteresowani formą opieki wymienioną
w pkt. 2 i 3, proszeni są o wypełnienie wniosku, który znajduje się na w pliku pdf lub w sekretariacie dyrektora szkoły; ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15.04.2019 r.

Z poważaniem
Dariusz Szklarski
Dyrektor Szkoły

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją w pliku pdf:

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo 08.04

Wniosek o opiekę w dniach wolnych od zajęc dydaktycznych