Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY – KORONAWIRUS #1

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem koronawirusem szkoła podjęła szereg działań (zalecanych przez władze oświatowe i służby sanitarne), które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka:

  • odwołanie zaplanowanych uroczystości szkolnych, imprez, turniejów itp.,
  • zakaz wszystkich zorganizowanych wyjść klasowych – wycieczki, wizyt w kinie czy teatrze,
  • odwołanie wszystkich zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
  • ograniczenie do niezbędnego minimum wstępu osób trzecich, w tym również rodziców/opiekunów prawnych na teren szkoły,
  • bieżące monitorowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jednocześnie zwracam się z apelem o nieposyłanie do szkoły/przedszkola dzieci chorych lub przeziębionych z objawami infekcji. Proszę o bezwzględne przestrzeganie tego zalecenia
w celu bezpieczeństwa wszystkich dzieci w szkole i przedszkolu.

O wszelkich zmianach będę informować Państwa drogą elektroniczną.

Z poważaniem

Dariusz Szklarski

Dyrektor Szkoły