Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

KOŁO EDUKACJI WODNEJ

KOŁO EDUKACJI WODNEJ

12.12.2019 r  Przedstawiciele Szkolnych  Kół Edukacji Wodnej zostali zaproszeni wraz z opiekunem koła na sesję podsumowującą pracę  SKEM w roku szkolnym 2018/2019. Podczas sesji podsumowano konkurs fotograficzny  „Moje Szkolne Koło Edukacji Morskiej w Obiektywie”, następnie odbyła się prezentacja poświęcona rejsom w ramach The Tall Ships Races. Po zakończeniu  sesji wszyscy jej uczestnicy byli zaproszeni na słodki poczęstunek.

Małgorzata Wicher Ostrowska