Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

KODOWANIE W KLASACH 1-2

KODOWANIE W KLASACH 1-2

W bieżącym roku szkolnym chętni uczniowie klas 1 i 2 uczestniczą w zajęciach dodatkowych „Kodowanie i programowanie w ruchu”. Założeniem zajęć jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim koncentracji uwagi, spostrzegawczości, wyobraźni i logicznego myślenia. W czasie wykonywanych ćwiczeń uczniowie uczą się odczytywania oraz rozumienia symboli i znaków co stanowi wprowadzenie do nauki kodowania i programowania. Dzieci podczas zabaw współpracują w parach, grupach, nabywają umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wszystko odbywa się w formie przyjaznej zabawy.

Małgorzata Jakubowska