Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Klasy drugie witają wiosnę

UCZNIOWIE Z KLAS DRUGICH WITAJĄ WIOSNĘ
Jak co roku uczniowie z klas drugich aktywnie witali nadejście wiosny. Przez
dwa tygodnie zdobywali materiały, by z nich przygotować plakaty o wiośnie. W
dniu 20 marca wszyscy zebrali się w auli naszej szkoły. Tam pod
kierownictwem nauczycielek p. Marioli p. Barbary uczestniczyli w turnieju pt.
,,Złap wiosnę”. W ramach turnieju uczniowie brali udział w różnorodnych
konkurencjach zarówno sprawnościowych jak też umysłowych. Na zakończenie
wszyscy w krążąc w kręgach śpiewali piosenkę ,, Maszeruje wiosna”.
Dekoracją auli były plakaty wykonane przez dzieci. Był to mile spędzony czas
na zabawie połączonej z nauką i integracją.
                                                                                                                 B.Kociuba i M. Turemka