Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Kasa szkoły

Informacje dotyczące działalności kasy szkoły oraz sposobów dokonywania płatności za posiłki:

KASA godz.otwarcia -08.2019    

KONTO

DO PŁATNOŚCI PRZELEWEM

WYŁĄCZNIE ZA OBIADY:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin

Nr rachunku odbiorcy: 17 1020 4795 0000 9302 0278 5012 

NIE STÓJ W KOLEJCE DO KASY, ABY WYKUPIĆ OBIAD.

Dokonaj płatności przelewem  w następujących terminach:

Obiady  za miesiąc: od do
styczeń 02 stycznia  09 stycznia
luty 20 stycznia  13 lutego
marzec 20 lutego  07 marca
kwiecień 20 marca  05 kwietnia
maj 20 kwietnia  10 maja
czerwiec 20 maja  07 czerwca

SZCZEGÓŁY – WZÓR PRZELEWU ORAZ INFORMACJE NA TABLICY OGŁOSZEŃ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

ODBIÓR KART U INTENDENTA – DWA OSTATNIE DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM DANEGO MIESIĄCA
–NIE NALEŻY DOŁĄCZAĆ DOWODÓW WPŁATY !