Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Karta do przedszkola

Drodzy Rodzice

 

Należność za karty do przedszkola proszę wpłacać na konto Rady Rodziców

Numer rachunku bankowego: 11 1240 3813 1111 0010 4878 6567

Bank PEKAO S.A I Oddział w Szczecinie

 

W tytule przelewu proszę wpisać : KARTA PRZEDSZKOLE Imię i nazwisko dziecka.

 

Koszt pierwszej karty wynosi 12,30zł, natomiast każdej kolejnej 17,33zł.

 

Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie przelewu na maila: przedszkole@sp51.szczecin.pl