Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Jesień w świetlicy

Jesień
Podczas zajęć w świetlicy pierwszoklasiści poznawali dary jesieni. Wychowawcy rozbudzali w dzieciach zainteresowanie mieszkańcami, roślinnością i jesiennymi barwami parku, lasu i sadu. Dzieci słuchały wierszy i opowiadań, rozwiązywały zagadki, rozpoznawały grzyby jadalne i trujące, układały obrazki z elementów, oglądały ilustracje przedstawiające jesienny las, park, sad. Dzięki temu wiedzą jakie barwy dominują w jesiennym krajobrazie oraz jakie miesiące przypadają na tę piękną porę roku. Z ogromnym zaangażowaniem wykonywały różnymi technikami prace plastyczne związane z tematem.

Jolanta Harzyńska, Agnieszka Sokołowska