Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

JEM ZDROWO I ŻYJĘ KOLOROWO

JEM ZDROWO I ŻYJĘ KOLOROWO

Uczniowie klas I wzięli udział w projekcie “JEM ZDROWO I ŻYJĘ KOLOROWO”, którego celem było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania.
Podczas trwania projektu uczniowie spotkali się z Panią dietetyk, która wprowadziła wszystkich w świat piramidy żywienia. Podczas warsztatów, zdobytą wiedzę dzieci wykorzystywały w praktyce biorąc udział w kulinarnym Master Chief Junior. Tego dnia wszyscy byliśmy zwycięzcami

Justyna Mazurek, Agata Nawrocka, Zuzanna Guz