Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

INFORMATOR dla RODZICÓW – „Praca zdalna Twojego dziecka”

INFORMATOR dla RODZICÓW – „Praca zdalna Twojego dziecka”

Informacja_dla_Rodzicow

„Praca zdalna Twojego dziecka”
INFORMATOR dla RODZICÓW

I. Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki/pracy zdalnej w domu?
Dziecko powinno mieć zapewniony skromny, ale stały kącik do swojej pracy (najlepiej z biurkiem i wygodnym/ergonomicznym krzesłem, gdzie bez problemu będzie mogło zainstalować komputer, rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty. Należy od początku przyzwyczajać dziecko do uczenia się w pewnych, stałych godzinach (może nawet wg planu), np. w czasie gdy w mieszkaniu panuje spokój i cisza.
Dzieci często korzystają z pomocy komputera. Komputer jest bardzo przydatną do nauki zdobyczą techniki. Jednak niekontrolowana nauka przeradza się w zabawę dzieci z komputerem i może mieć wręcz przeciwny skutek. Uniemożliwia to dzieciom myślenie na poziomie abstrakcyjnym, może być „złodziejem czasu”, gdyż dziecko, zajęte ciekawą grą, nie zdąży odrobić zadania domowego czy przeczytać lektury.
II. Jak motywować i wspierać dziecko do systematycznego uczenia się poza szkołą?
Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia nauki zdalnej, dziecko szybko się zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z organizacją czasu. Rodzice powinni zwrócić uwagę na racjonalny podział czasu, którego część należy przeznaczyć na naukę, pracę zdalną i odrabianie lekcji, następną na zajęcia gospodarcze i wreszcie na inne zajęcia dowolne, związane z zainteresowaniami dziecka. Oczywiście bardzo ważny jest czas, który uczeń powinien poświęcić wypoczynkowi po pracy zdalnej w domu.
Pomoc ze strony rodziców musi być właściwa i przemyślana, nie może to być wyręczanie dzieci z ich obowiązków. Chcąc pomóc dziecku, rodzice powinni zwrócić jego uwagę na rzeczy, których ono nie zauważyło, pomóc w rozwikłaniu problemu, naprowadzić, ale rodzice nie powinni wykonywać za dziecko zadań czy ćwiczeń. Pomagając dziecku w nauce, rodzice będą zorientowani w ich uzdolnieniach i brakach, w porę zauważą zaległości w nauce.

Podsumowując, aby pomóc dziecku w nauce, należy przestrzegać następujących zasad:
1/ Dziecko powinno wykonywać zadania domowe codziennie w tym samym czasie.
2/ Wykonywanie zadań domowych powinno odbywać się stale w tym samym miejscu, w ciszy i spokoju.
3/ Przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować swoje miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory.
4/ Dziecko powinno najpierw wykonywać zadania trudniejsze a potem pozostałe.
5/ Podczas wykonywanej pracy zdalnej nie należy odrywać dziecka od niej, rozmawiać z nim na inne tematy, wydawać poleceń.
6/ Dziecko powinno po każdych 45 minutach pracy robić 5-10 – minutowe przerwy.
7/ Nie należy robić zadania za dziecko, tylko z dzieckiem,
8/ Po wykonaniu każdego zadania, wymagającego od dziecka wysiłku, należy je pochwalić, należy wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki.
Jaka jest rola Rodziców?

Bez Państwa aktywności edukacja zdalna dziecka nie będzie udana. Rodzice nie muszą na nowo uczyć się tego, co dziecko. Rodzice mają dziecko wspierać w tej nowej sytuacji, jaką jest nauka/praca zdalna. Ważne byłoby to, aby dziecko samo odkryło swoje błędy i samo je poprawiło.
Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości, a także nauczy się rozwijać swoje uzdolnienia, a przede wszystkim nauczy się odpowiedzialności za swoje postępowanie.
Drogi Rodzicu, mądrze motywuj. W procesie zdalnego uczenia się Twoja motywacja odgrywa duża rolę. Jest siłą pobudzająca do nauki, zdobywania wiedzy, rozszerzania zainteresowań. Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie ich musi być ostrożne. Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały.
Drogi Rodzicu, buduj w dziecku poczucie własnej wartości. Dziecko będzie pozytywnie myślało o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości. Zadaniem rodziców jest pomóc znaleźć swoje silne strony i nauczyć dzieci wykorzystywać je do zdobycia stałej satysfakcji. Wiele dzieci ma trudności z motywacją do nauki, bo zamiast pracować online, wolałyby robić coś zupełnie innego. Rodzice powinni dostarczać motywacji i stwarzać odpowiednie warunki do nauki.
Drodzy Rodzice, należy zacząć od uświadomienia dzieciom, że zdaniem rodziców, szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo ważnym.
Rodzicu, powinieneś pamiętać, że nauczyciel jest Twoim sprzymierzeńcem w wychowaniu.
Dlatego też rodzice winni utrzymywać stały kontakt ze szkołą, współpracować z nauczycielami i wychowawcą.