Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

INFORMACJE- APLIKACJA “JEM W SZKOLE”

Wprowadzony system „Jem w szkole”:

– przyśpiesza realizację zadań wykonywanych przez intendentów oraz rodziców,

– zapewnia sprawny obieg informacji, ich przetwarzanie i archiwizację,

– upraszcza kontrolowanie stołówki i jej budżet,

– posiada mechanizm kalendarza, który umożliwia planowanie ilości przygotowywanych posiłków na poszczególne dni eliminuje błędy- w każdym momencie można zobaczyć na jakie dni są wykupione obiady,

–  każde dziecko posiada swój unikalny brelok którym identyfikuję się odbierając posiłek,

–  zgłoszenie zgubienia breloka powoduje, że nie zostanie wydany posiłek osobie nieuprawnionej
(która zabrała bądź znalazła brelok),

– dziecko po zgubieniu breloczka zgłasza się do intendentki i po zidentyfikowaniu zostanie mu wydany posiłek w danym dniu – a po zakupie nowego (2 zł.) przypisany zostanie do konta nowy numer
(pozwoli na eliminację  wydawania posiłków osobom nieuprawnionym),

– dostęp do aplikacji oraz możliwość zapłaty przez rodziców za posiłki 24 godziny z każdego miejsca oraz w następnych miesiącach z tygodniowym wyprzedzeniem (wykup obiadu przez cały miesiąc!) na pewno zrekompensuje pobierana przez operatora płatności prowizja,

– system automatycznie rozlicza płatność (nie ma tu możliwości niedopłaty lub nadpłaty nie potrzebujemy już żadnych ręcznych sprawdzeń), 

– system informuje szkołę ile na każdy dzień musi przygotować posiłków na podstawie złożonych
i opłaconych zamówień, zgłoszonych nieobecności przez aplikację,

– brak kolejek w kasie.