Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Informacja w sprawie dyżuru wakacyjnego

Informacja w sprawie dyżuru wakacyjnego

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

 

Dyżury w placówkach macierzystych.

 

 

W przedszkolach:

 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia
 • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach będą przyjmowane wyłącznie dzieci
  z macierzystej placówki,
 • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
 • kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest dostarczenie (w formie załącznika do zgłoszenia) zaświadczenia
  o zatrudnieniu
 • dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca  najpóźniej do 12.06.2021 r.
 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie
 • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 już uczęszczają do poszczególnych placówek
 • zainteresowani rodzice będą składać zgłoszenie w sprawie opieki wakacyjnej poprzez „wrzucenie” do urny w swoim macierzystym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
  w szkole. Konieczne będzie również podanie w jakim terminie dziecko będzie przebywało
  w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
 • o organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor
 • rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

 

 

ZASADY NABORU

 

 • Rodzice zgłaszają w swoim macierzystym przedszkolu, w jakim okresie dziecko będzie korzystało z opieki
 • Na podstawie zgłoszeń dyrektor ustala plan urlopów
 • Jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc w określonym terminie, istnieje możliwość zmiany deklarowanego w zgłoszeniu terminu
 • Jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc stosuje się zasady pierwszeństwa (COVID), pierwszeństwo maja również dzieci, które wcześniej nie korzystały z opieki wakacyjnej

 

 

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia

23 sierpnia do 31 sierpnia – przygotowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych
 w szkołach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

01 września 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

TERMINY:

 • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 18.01.2021 do 29.01.2021 r.
 • Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 01.02.2021 do 12.02.2021 r.
 • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 17.02.2021 r.

 

 

zgłoszenie o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur