Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Europejscy wolontariusze w SP51

Wolontariusze europejscy w Szkole Podstawowej nr 51

Na lekcjach doradztwa zawodowego w klasach siódmych gościliśmy wolontariuszy z różnych krajów europejskich. Wolontariusze przebywają w Szczecinie w ramach programu Erasmus+ Wolontariat Europejski. Mira z Niemiec, Batu z Gruzji, Lenka ze Słowacji oraz Marija z Ukrainy poprowadzili ciekawe zajęcia, przekonując młodszych kolegów, że pracując na rzecz innych, inwestujemy również w siebie. Jest to dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. A różnorodność działań, jakie może wykonywać wolontariusz, pozwala poznać różne środowiska pracy i zawody, co może ułatwić podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Wolontariusze zapoznali siódmoklasistów ze swoimi krajami i kulturami. Dla naszych uczniów była to wyśmienita okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych, gdyż warsztaty odbywały się w języku angielskim.
Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Polites za pomoc w organizacji warsztatów.
                                             Janina Mirowska, nauczyciel doradztwa zawodowego