Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Bezpiecznie do szkoły

 

Na chodniku przystań bokiem,
popatrz w lewo bystrym wzrokiem,
skieruj w prawo wzrok sokoli,
znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna –
więc swobodnie mogą przez nią
przejść przechodnie.
W. Chotomska

Dzieci z grup 0A i 0B w dniu 18 września 2017 roku odbyły pierwszą wycieczkę na przejście uliczne w pobliżu szkoły.

Wcześniej na zajęciach omówiły zasady przechodzenia przez jezdnię na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej, a podczas wycieczki uczyły się zasad ruchu drogowego w praktyce. Przy okazji obserwowały poruszanie się pieszych i pojazdów oraz omawiały znane już znaki drogowe.

Przećwiczone z pracownikami Straży Miejskiej zachowania na jezdni i chodniku pozwolą dzieciom zadbać o swoje bezpieczeństwo w drodze do szkoły i nie tylko.

Krystyna Waleriańczyk