Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

O zeróweczkach…

 

W naszej szkole w roku szkolnym 2017/18 funkcjonują dwa oddziały przedszkolne dla 5 i 6-latków – gr. 0 „A” i 0 „B”. „Zerówkowicze” miło spędzają czas na ciekawych zajęciach i zabawach w kolorowych salach, wyposażonych w różnorodne pomoce dydaktyczne i kąciki zabaw. Pod troskliwą opieką wychowawczyń:

gr. 0 „A”- p. Moniki Werry, p. Agnieszki Plichty-Domagały

gr. 0 „B”- p. Beaty Stępień, p. Krystyny Waleriańczyk

dzieci rozwijają swoje zdolności poznawcze oraz uczą się współdziałania w grupie rówieśników.

W ustalonym rytmie dnia przewidziany jest czas na realizację zadań edukacyjnych w oparciu o Nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój w najważniejszych dla ich rozwoju sferach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej oraz w zakresie rozwoju ruchowego. Dbamy o to, aby wszystkie działania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne dawały dzieciom silne poczucie bezpieczeństwa, a zarazem w naturalny sposób zachęcały je do aktywnego uczestnictwa i zabawy.

Oprócz standardowych i sprawdzonych technik edukacyjnych wykorzystujemy szereg zajęć z zakresu, tzw. kinezjologii edukacyjnej Dennisona- gimnastykę mózgu, oraz „Przyjaciele Zippiego”, które uczą dzieci radzenia sobie z trudnościami, otwartości w kontaktach z innymi i lepszych relacji w grupie. Dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu, korzystają z placu zabaw lub boiska szkolnego. Duży nacisk kładziemy na rozwój motoryki dużej i małej poprzez atrakcyjne zabawy ruchowe, plastyczne i muzyczne.

Zapewniamy naszym wychowankom bogaty kalendarz imprez przedszkolnych: wycieczki, przedstawiania teatralne, warsztaty plastyczne, lekcje muzealne, zajęcia biblioteczne. Aktywnie uczestniczymy w konkursach, akcjach charytatywnych i ekologicznych na terenie szkoły i poza nią. Dzień po dniu w naszych „zerówkach” dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności przygotowujące je do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

Beata Stępień