Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

DZIEŃ KOBIET W SP 51

DZIEŃ KOBIET W SP 51

6 marca Samorząd Uczniowski przygotował niespodziankę dla wszystkich pań z naszej szkoły. Główną atrakcją dnia była foto-budka. Każda kobieta mogła tego dnia zrobić sobie pamiątkową fotografię. Atrakcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dziewcząt. Każda osoba, która chce mieć pamiątkę w wersji elektronicznej może ją otrzymać od opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Kolejna niespodzianka przygotowana przez Samorząd będzie przygotowana z okazji święta panów.

Monika Cis-Szałańska
Monika Lunitz