Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

10.02.2021r obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Pani pedagog Gabriela Chmielewska przeprowadziła pogadankę z uczniami, na co należy zwracać uwagę i jakich zasad przestrzegać w internecie. Uczniowie chętnie podejmowali dyskusje, a dodatkowo przygotowali plakaty na ten temat.

Gabriela Chmielewska

Dzień bezpiecznego Internetu

05 lutego 2019 w Warszawie odbyła się 15 edycja inicjatywy “Dzień bezpiecznego Internetu”, w której miałam okazję uczestniczyć. Konferencję prowadził Artur Chamski. Organizatorem  było Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia była Fundacja Orange, zaś partnerami firmy Facebook oraz Google. Konferencję uświetnili swoją obecnością znakomici goście, m.in. Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, dr Monika Sajkowska – Prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Krzysztof Silicki – Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Ewa Krupa – Prezeska Fundacji Orange, Marcin Olender- z Google Polska, Magdalena Mazur- z Facebook Polska, dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Bochene – Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego NASK, a także Prof. Jacek Pyżalski – z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ze swoim znakomitym wykładem – Jak Internet wpływa na nas, jak my wpływamy na Internet?
Podczas konferencji omówione zostały wyniki najnowszych badań w zakresie czynników ryzyka płynącego z internetu i skuteczności działań w zakresie bezpieczeństwa. Zaprezentowane zostały nowe inicjatywy: “Megamisja” przeciwstawianie się hejtowi, profilaktyka zagrożeń technologicznych dla klas 1-3 oraz “Działamy razem” – program z zakresu profilaktyki dla szkół podstawowych.
Ukazane działania oparte są o 5 podstawowych wartości, jakie respektowane powinny być nie tylko w życiu realnym, ale i w wirtualnym. Szczegółowo zaprezentowana została Biblioteka edukacji cyfrowej jako pomoc w edukacji dla dzieci i młodzieży. W czasie trwania konferencji poruszyliśmy temat bezpieczeństwa sieciowego i społecznego, bezpieczeństwa dzieci “technologicznych”, wrażliwych współczesnych dzieci. Podkreślona została konieczność koncentracji na czynnikach chroniących, wzmocnieniu dzieci, ich wartość, edukacji na wielu płaszczyznach, z którymi będą stykały się właśnie w Internecie. Pokazane zostały kreowane alternatywy korzystania z Internetu, zachowania wobec mowy nienawiści, wykorzystania, oszustwa itp. My, dorośli, często nie możemy zrozumieć, że dzieci żyją w sieci, są dziećmi ery technologii. Internet, sieć to ich życie i to już się nie zmieni.
Powinniśmy nauczyć się wchodzić do nich w tę sieć, być z nimi, nauczyć się też w taki właśnie sposób z nimi komunikować. To tam dzieci mają życie społeczne, towarzyskie, kulturalne, tam też się poznają, edukują… Padło wiele sugestii, co możemy zrobić, by zadbać o nasze dzieci. Trzeba rozmawiać, edukować się, edukować dzieci i młodzież, wskazane jest uczyć nie tylko ich, ale z nimi i pozwolić, aby uczyły też nas. Należy, zatem uruchomić energię i potencjał młodych ludzi nie tylko w walce, ale i w profilaktyce z zakresu bezpieczeństwa internetowego. Bezpieczny Internet to aktywny, świadomy internauta, to świat młodego człowieka, a nie Internetu. To co ważne, to człowiek, a nie sieć. Bądźmy zatem ciekawi, patrzmy szerzej, zadbajmy, żeby nikt nie był tam sam, wtedy właśnie będzie bezpieczniej.
                                                                               Gabriela Chmielewska.