Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z grupy “Zajączki” dla swoich kochanych dziadków wykonały śliczne prezenty oraz przygotowały występ.

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

ŻYCZĄ

                                  ZAJĄCZKI

 

Izabela Kaczmarczyk

Ewa Andrzejewska

 

Nasz występ:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0eURPnT_aME%26fbclid%3DIwAR0Org8Cv6FD0bgBCtr4oAASJUX7xibd2KxUjs3JLbkuitxloZ4rp4CkWZU&h=AT2fhhL7OmERSA0WFlYbCqzvE4w_mG2gmbF_moj0-A-79Dm3ich5JHPpZXrkkTDO0wruf9ixiA5SVO73teILdDAZNgCPQ4-UU3KrFzE36i1ltuiOVS318msjO-Lp5rUbEO9ztw