Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Dokumenty szkolne, wnioski, kwestionariusze

 

 

21

Wniosek o wydanie informacji o uczniu

 

Podanie o zwolnienie dziecka z zajęć WF i oświadczenie rodzica

 

REGULAMIN DOKONYWANIA WPISÓW DO ZŁOTEJ KSIĘGI

 

Wniosek o wpis do Złotej Księgi SP51

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP51

 

Regulamin Rady Rodziców SP51 w Szczecinie

 .

Regulamin Szczęśliwego Numerka

.

Regulamin korzystania ze stołu do piłkarzyków

.

Informujemy, że w bibliotece szkolnej można zapoznać się z następującymi dokumentami w wersji papierowej:

 

 • Statut Szkoły
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Program wychowawczy szkoły
 • Program profilaktyki
 • Regulamin ucznia
 • Szczegółowe zasady bezpiecznego zachowania się ucznia
 • Regulamin biblioteki
 • Regulamin świetlicy
 • Regulamin stołówki
 • Procedura odbierania dzieci ze szkoły i oddziału przedszkolnego
 • Procedura kontaktów z rodzicami
 • Procedura udostępniania prac uczniom
 • Procedura przebywania rodziców i innych osób na terenie szkoły
 • Zasady funkcjonowania oddziałów sportowych w SP nr 51 w Szczecinie
 • Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.