Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Dokumenty szkolne, wnioski, kwestionariusze

21

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania SP51

 

Wniosek o wydanie informacji o uczniu

 

Podanie o zwolnienie ucznia z zajęć WF

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

Wniosek o obniżenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu – socjalny

 

Wniosek o obniżenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 

Regulamin wypożyczenia darmowych podręczników

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 .

Regulamin wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin Szczęśliwego Numerka

.

Regulamin korzystania ze stołu do piłkarzyków

.

Informujemy, że w bibliotece szkolnej można zapoznać się z następującymi dokumentami w wersji papierowej:

 

 • Statut Szkoły
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Program wychowawczy szkoły
 • Program profilaktyki
 • Regulamin ucznia
 • Szczegółowe zasady bezpiecznego zachowania się ucznia
 • Regulamin biblioteki
 • Regulamin świetlicy
 • Regulamin stołówki
 • Procedura odbierania dzieci ze szkoły i oddziału przedszkolnego
 • Procedura kontaktów z rodzicami
 • Procedura udostępniania prac uczniom
 • Procedura przebywania rodziców i innych osób na terenie szkoły
 • Zasady funkcjonowania oddziałów sportowych w SP nr 51 w Szczecinie
 • Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego