Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli

 

300il019r3Nauczyciele korzystający z opieki zdrowotnej mają możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego, wyodrębnionego w budżecie miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007r.

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wzór wniosku do Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej znajduje się poniżej:

Regulamin przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Wniosek o pomoc zdrowotną do Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli

 

Terminy posiedzeń Komisji w roku 2017:

Komunikat Dyrektora w sprawie terminów składania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2017 r.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.