Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 

8724532692_242a5c4416

 

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

obowiązuje od dnia 1.05.2015

.

UWAGA: ZMIANA W REGULAMINIE ZFŚS – obowiązuje od 25.06.2015

zmiana w RZFSŚ

.

.

.

.

.

UWAGA: ZMIANA W REGULAMINIE ZFŚS – obowiązuje od 01.09.2015

Zmiana (2) do Regulaminu ZFŚS obowiązująca od 01.09.2015r..

.

.

.

.

.

REGULAMIN W WERSJI PAPIEROWEJ JEST UDOSTĘPNIONY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ZFŚS – WNIOSKI I DOKUMENTY  obowiązują od 1.05.2015

do pobrania w formacie pdf:

 

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do celów ZFŚS (załącznik nr 1)

 

Wniosek o zapomogę losową (załącznik nr 3)

 

Wniosek o zapomogę socjalną (załącznik nr 4)

 

Wniosek o zapomogę okołoświąteczną (załącznik nr 5)

 

Wniosek o paczkę dla dziecka do ukończenia 14 roku życia (załącznik nr 6)

 

Wniosek do leczenia sanatoryjnego_wczasów leczniczo-profilaktycznych (załącznik nr 7)

 

Wniosek do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, zimowisk, obozów (załącznik nr 8)

 

Wniosek do indywidualnej formy wypoczynku zorganizowanego przez rodzinę _ osobę samotną _ we własnym zakresie ( załącznik nr 9)

 

Wniosek do imprezy kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej (załącznik nr 10)

 

Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS ( załącznik nr 11)

 

Umowa pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS (załącznik nr 12) 

UWAGA! Pożyczkobiorca nie umieszcza podpisu ani daty na umowie pożyczki w momencie składania wniosku. Datę i podpis składa się dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Socjalną i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły w momencie realizacji (tj. wypłaty).

 

 

mor07r3WYCIECZKI ZAKŁADOWE DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW SP51 w 2017r. dofinansowane przez ZFŚS: