Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

DODATKOWY NABÓR DO 1 i 4 KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT

Dnia 20.08.2020 oraz 27.08.2020 r  w naszej szkole odbędą się testy sprawnościowe do klas sportowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców na godzinę 17.00 –  (zbiórka 16.45 )

Informacje dla rodziców:

Rodzice przyprowadzają dziecko do szkoły – w drzwiach odbiera nauczyciel

Rodzic oczekuje na dziecko przed wejściem  do szkoły.

Dzieci mają być ubrane w strój sportowy i mieć ze sobą dodatkowo obuwie sportowe na halę i wodę do picia.

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania własnej maseczki ( zdejmowanej na czas testu)

Nabór do IV klasy piłka nożna 2019_2020 – załączniki

Szkoła regulamin(1)

Nabór do I klasy – załączniki-skonwertowany-1