Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
SZANOWNI RODZICE

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

W związku z powyższym rodzice składają deklaracje w terminie:  
od dnia 22 lutego 2021r. do 26 lutego 2021r. godz. 17:00

 

Bardzo proszę o zachowanie tych terminów.

 

KLAUZULA RODO NA STRONĘ NABORU 2021

DEKLARACJA