Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Czyściochowe Przedszkole cz. 1-3

Czyściochowe Przedszkole cz. 1-3

Grupa Motylki od września realizowała program „Czyściochowe Przedszkole”. Celem programu było kształtowanie dobrych nawyków higienicznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia obejmowały sześć bloków tematycznych. Pierwszy cykl zajęć dotyczył ochrony skóry. Dzieci poznały zasady ochrony skóry przed wiatrem, mrozem i promieniowaniem UV. Zapoznały się z produktami chroniącymi skórę. Ćwiczyły odczuwanie różnych faktur przez skórę, pokonując ścieżkę sensoryczną. W zdobywaniu wiedzy pomagał im w tym jelonek Gładzio, Kremon i Pomadzia. Drugi cykl obejmował higienę nosa. Świnka Zakatarzynka i Chusteczka Smareczka  zapoznały z techniką prawidłowego czyszczenie nosa i wiedzą n.t. rozprzestrzeniania się wirusów. Dzieci sprawdzały zmysł węchu na wybranych zapachach. W trzeciej części dzieci wraz z pomocą Kota Pupika i Papierusa Drugiego zapoznały się z zasadami zachowania w toalecie, kształciły świadomość zdrowotną i ekologiczną oraz nawyki dbania o porządek w toalecie. Poza tym świetnie się bawiły wykorzystując papier toaletowy.

Anna Dalmata-Deubel

Marzena Włodarczak