Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

NOWE TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych – zarządzenie zmieniające harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

NOWE TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych – zarządzenie zmieniające harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

NOWE TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych:

Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów

Informacja

Informacja

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuję, że obecnie opracowywane są specjalne procedury postępowania związane z przyjmowaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy SP 51. Wiążę się to z ustaleniem zasad dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci, organizacji wyżywienia a także ograniczenia liczby dostępnych zabawek.