Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zarządzenie nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2021/2022
ZARZĄDZENIE NR 35/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 stycznia 2021 r.
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

Głosujemy w Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości “Piękno mojego miasta”

Głosujemy w Ogólnopolskim Konkursie  Literackiej Twórczości “Piękno mojego miasta”

Serdecznie zapraszamy do rozstrzygnięcia  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży pt.: „Piękno mojego miasta”

 

 

 

REGULAMIN GŁOSOWANIA:

  1. Prace zostały umieszczone na stronie internetowej przedszkola  www.przedszkole15.edupage.org , w zakładce „Kącik rodziców”, pod hasłem KONKURS 2020
  2. Każdy tekst