Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zebranie z Rodzicami

Szanowni Państwo

 

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów dziecka na spotkanie w wyznaczonym poniżej terminie, w budynku Oddziałów Przedszkolnych SP Nr 51 przy ul. Mikołajczyka 20 (sala gimnastyczna – wejście od strony Orlika).

 

Ze względu na sytuacje epidemiczną  prosimy o obecność