Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Konkurs literackiej twórczości “Piękno mojego miasta”

Konkurs literackiej twórczości “Piękno mojego miasta”

Zapraszam dzieci uczęszczające do naszego Oddziału przedszkolnego w wieku 4-6 lat do udziału w konkursie.

KONKURS LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI
„PIĘKNO MOJEGO MIASTA”

Cele konkursu:

  • Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością.
  • Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu.
  • Zapoznanie dzieci z