Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

LINIA AUTOBUSOWA NR 98 – połączenie autobusowe od 1 września (Os. Kapitanów – SP51 Jodłowa)

Przebieg linii

Kopańskiego<—/>” width=”21″ height=”15″>Osiedle Przyjaźni</strong><br />
Polskich Marynarzy — Ku Słońcu — Santocka — 26 Kwietnia (z powrotem: 26 Kwietnia — Derdowskiego — Ku Słońcu)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Przystanki linii</h2>
<div class=

ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami uczniów klas 2,3,5,6,7 odbywać się będą w formie on-line na platformie TEAMS, w terminach wskazanych przez wychowawców.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 1,4,8. odbywać się będą w szkole wg harmonogramu:

Wtorek 08.09.2020r.

godz.17.00, AULA SZKOLNA

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku