Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

BIP

  • BILANS 2019 r.

BILANS  za 2019 r; Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informacja o stanie mienia,Informacja dodatkowa.

Załacznik do informacji dodatkowej 2019 r.

  • BILANS 2018 r.

Bilans za 2018 r

Rachunek zysków i strat za 2018 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załaczniki do informacji dodatkowej za 2018 r.

 

wyniki Posiłek w szkole i w domu- część stołówka szkolna:   wyniki_20200715_posiłek w szkole i w domu-2020

  • Zapytania ofertowe:

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Załącznik nr 3 -formularz.cz.1_posiłek w szkole_docx

zal1_ofertowe_posiłek w szkole

sp51_2020_07_06

  • zapytania ofertowe:

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

sp51_2020_07_16

zal1ofertowe_posiłek w szkole.(2)xlsx

zal1ofertowe_posiłek w szkole.(3)xlsx

dodatkowe informacje do zapytania_posiłek w szkole(3)

Załącznik nr 3 -formularz.cz.1_posiłek w szkole_docx

 

  • PRZETARGI 

wyniki art. spożywcze-żywieniowe: 

wyniki -art. spożywcze

wyniki_grupy_mięso_2020

wyniki art. biurowe:

wyniki -art. biurowe 2020

wyniki tusze i tonery:

wyniki_tonery_2020

wyniki środki czystości:

wynik_śr_czystości_2020

wyniki usługi medyczne:

badanie_medyczne_wyniki_2020

 

Zapytania ofertowe:

 

Dyrektor Szkoły nr 51 w Szczecinie, zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

formularz-zał nr 3

ŚRODKI CZYSTOŚCI : 

zal_1a_formularz_ofertowy_srodki_czystosci_2020

środki czystości_umowa_2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

BIUROWE:

zal1a_art_biurowe

biurowe_umowa_2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

TUSZE I TONERY:

zal1a_tusze_tonery

tusze_tonery_umowa_2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

USŁUGI MEDYCZNE:

zał-1a usługi medyczne-2020

umowa_usługi medyczne__2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 

WYWÓZ ODPADÓW KUCHENNYCH:

zlewki_wzor_2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik_nr_1_formularz ofertowy

ŻYWNOŚCIOWE:

formularz-zał nr 3

MX-2651_20191216_100342

MX-2651_20191216_100400

MX-2651_20191216_100449

MX-2651_20191216_100525

MX-2651_20191216_100620

MX-2651_20191216_100639

MX-2651_20191216_100658

MX-2651_20191216_100837

MX-2651_20191216_100855

MX-2651_20191216_100915

MX-2651_20191216_100929

zapytania- kuchnia grupa 1

zapytania- kuchnia grupa 2

zapytania- kuchnia grupa 3

zapytania- kuchnia grupa 4

zapytania- kuchnia grupa 5

zapytania- kuchnia grupa 6

zapytania- kuchnia grupa 7

zapytania- kuchnia grupa 8

zapytania- kuchnia grupa 9

zapytania- kuchnia grupa 10

zapytania- kuchnia grupa 11