Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

“BEZPIECZNI POD ŻAGLAMI”

“BEZPIECZNI POD ŻAGLAMI”

29.02.2020 r. członkowie Szkolnego Koła Edukacji Wodnej i  Żeglarskiej  kolejny raz brali udział w warsztatach „Bezpieczni pod żaglami”.  Zajęcia miały  na celu nauczyć młodych adeptów żeglarstwa,  jak zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, które mogą się pojawić  w trakcie zajęć na wodzie.  Szkolenie składało się z dwóch części . Pierwsza –  w wodzie, zawierała elementy ratownictwa wodnego. Ciekawostką tegorocznej edycji była możliwość płynięcia z aqulungiem. Część druga – była poświęcona obsłudze sprzętu ratowniczego oraz nauce resuscytacji krążeniowo oddechowej wraz z użyciem  ręcznego defibrylatora zewnętrznego.

                                                                     Małgorzata Wicher-Ostrowska